Blender

Blender: gratis programma voor 3D tekenen, modelere, animeren, video maken/bewerken

Link naar Blender website

Geschiedenis: (bron wikipedia)

Het programma is oorspronkelijk in Nederland ontwikkeld. Door de afwijkende bediening behoorde het niet tot de meest bekende programma’s, maar het heeft wel een trouwe groep van gebruikers. Toen het programma enkel via aankoop te verkrijgen was, was het geen daverend succes. Daardoor werd de ontwikkeling op een gegeven moment gestopt en het programma was niet meer verkrijgbaar. Dat leidde tot veel negatieve reacties van trouwe gebruikers. Het bedrijf ging akkoord met het openbaar maken van de broncode, als men 100.000 euro kon voorleggen om de investeerders te recompenseren. De Blender-community scharrelde dit bedrag bijeen in slechts 7 weken, waarna de broncode van het programma openbaar gemaakt werd.Hierdoor werd de ontwikkeling voortgezet als opensourceprogramma.

Blender heeft onder meer de volgende mogelijkheden:

  • Verschillende mogelijkheden voor modelleren, zoals: polygon meshes, NURBS, metaballs, en vectorfonts.
  • Het lezen en schrijven van verschillende 3D-bestandsformaten, zoals die van Wings 3D, 3D Studio, LightWave, etc.
  • Het maken van animaties, met: inverse kinematicsskeletal– en lattice-vervormingen, keyframes, niet-lineaire animatie, constraintsvertex weighting en statische of dynamische deeltjes die rekening met de voorwerpen houden.
  • Het maken van games, dit is wel erg basic maar kan worden uitgebreid met Python.
  • Een geïntegreerde, niet-lineaire videobewerker. Hierin kan men videoclips mengen met geluid en effecten toevoegen. Dankzij de functie “Camera Tracking”, waarbij men de beweging van de echte camera nabootst met de Blender-Camera door middel van een algoritme, kan men ook gemakkelijk 3D-content mengen met echte beelden. Deze digitale toevoegingen worden ook wel VFX (Visual Effects) genoemd. Meerdere functies hiervoor werden toegevoegd, uitvoerig getest en verbeterd tijdens het “Mango Open Movie Project”, waarbij men enkel Blender en andere open source-software gebruikte om een korte film te maken en van speciale effecten te voorzien.