Blender

Blender: gratis programma voor 3D tekenen, modelere, animeren, video maken/bewerken Link naar Blender website Geschiedenis: (bron wikipedia) Het programma is oorspronkelijk in Nederland ontwikkeld. Door de afwijkende bediening behoorde het niet tot de meest bekende programma’s,...